[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายกิตติชัย ภูภู้
ชื่อเล่น : 
man
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/1/2505
อายุ : 
22
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : 
35120
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาตรี