หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าอบรมออนไลนักเรียนแกนนำ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ Active Learning ผ่านโปรแกรม Zoom
โดย : admin
อ่าน : 500
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าอบรมออนไลนักเรียนแกนนำ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ Active Learning ผ่านโปรแกรม Zoom

ณ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 จำนวนนักเรียน 14 คน

ujR7Bz.jpg

นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมอบรมอย่างแข็งขัน

ujRg2V.jpg

ujRj7y.jpg