หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนากอก ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจาก ไวรัสโคโรน่า covid 19
โดย : admin
อ่าน : 523
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนากอก ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจาก ไวรัสโคโรน่า covid 19 ภายในสถานศึกษา

โดยการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากกลุ่มเสี่ยง ไม่ชุมนุมคนหมู่มาก

uoZC0N.jpg

uoZ89n.jpg

uoZVvW.jpg

uoZLc9.jpg