[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

baner106ca8903583c4b6.jpeg

  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติโรงเรียน

  • ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
  • ที่ตั้ง เลขที่ 114 หมู่ 8 บ้านหนองบก  ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
  • โทรศัพท์ 045-584869
  • โทรสาร 045-584869

                                                           

                                                 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

              โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2522 โดยการนำของนายประคอง แสนสิ่ง อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก นายเจียม เปรมทา อดีตกำนันตำบลบุ่งค้า  และประชาชนตำบลบุ่งค้าทุกคน ทำการเรียนการสอน ณ อาคารเอนกประสงค์ของสภาตำบลบุ่งค้า  มีนักเรียน 27 คน ครู 3 คน โดยมีนายศุภชัย วชิรัตนพงษ์เมธี ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก   

              วันที่ 12 สิงหาคม 2522 ย้ายที่ทำการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งค้า มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 42 ไร่  35 ตารางวา 

  • ปีพุทธศักราช  2539  เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีพุทธศักราช  2546   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  2
  • ปีพุทธศักราช  2548  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  • ปีพุทธศักราช 2551   เป็นศูนย์ประสานงานกลุ่มพุทธบุตรวังน้ำทิพย์
  • ปีพุทธศักราช  2553  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน นายบุญมี พุ่มจันทร์


                                                                                         ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-01-14 15:29:29 น.