[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

baner106ca8903583c4b6.jpeg

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เปิดรับสมัครเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โดย : admin
เข้าชม : 1865
อังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
A- A A+
        

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เปิดรับสมัครเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564

2.ไม่จำกัดอายุ

3.เป็นโสด

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

2.ใบสูติบัตร

3.สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา และมารดา

4.สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา และมารดา

5.หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) sหรือ

   หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564

6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป

 

 

rhoYle.jpg

rhofHE.jpg

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ได้เปิดทำการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2567 13/พ.ค./2567
      คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ได้รับนโยบายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 13/พ.ค./2567
      โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาดเรียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 13/พ.ค./2567
      โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ได้จัดทำการสอบปลายภาคในปีการศึกษา 2566 5/มี.ค./2567
      โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 5/มี.ค./2567